Våre modeller blir utviklet i samarbeid med kunden, eller ved hjelp av mennesker som har god kjennskap til den aktuelle båttypen.


Utvikling av en ny modell er en prosess som vanligvis tar flere måneder med nitidig studering av detaljer samt innhenting av bildemateriell og informasjon.


All denne informasjonen blir så kontinuerlig videreformidlet til våre båtbyggere, som for hånd og etter gamle byggeteknikker, møysomlig bygger disse flotte modellene. Det følger også med et ekthetsbevis og et serifikat som dokumenterer navnet på din personlige modellbåtbygger.


Alle våre modeller er bygget i tre. For å få den aller beste finish og stabilitet i skroget, blir nesten alle våre modeller i tillegg belagt med en finmasket fiberduk som så blir mettet med epoxy, og deretter lakket eller malt. Unntaket er klinkbyggede trebåter.


Noen leverandører averterer med "modeller av museumskvalitet", Hva er det ? Vi nøyer oss med å jobbe etter de ORIGINALE tegningene. Vi kan likevel stolt formidle at vi har levert modeller til TO museer.


Noen averterer også med "seter av "EKTE" skinn... Vi velger å fortelle det som det er: Våre båtseter og puter er av Skai eller stoff.


Noen selger billige Riva modeller uten fiberduk og epoxy (utvendig). Vi velger den dyreste løsningen MED glassfiber og epoxy. Derfor er våre modeller mye bedre rustet mot sprekkdannelser.


Vi lager mesteparten av våre norske modeller kun på bestilling. det må påberegnes noe ventetid, menl til gjengjeld får du en båt skreddersydd for deg. Du kan velge farger på interiør, navn på båten, pennantnr. på alle marinefartøy osv.


MINIATYRSKIP.NO: Vi bygger tradisjoner ....for deg